Activitats fetes durant la Sortida:

Es varen fer dos grups de treball i cada un d’ells va fer diverses sortides a la Plaça de l’1 d’octubre.

Es varen fer observar als alumnes les diferents figures geomètriques que es poden veure en el paviment, i les estructures escultóriques de la Plaça de la Constitució.

També s’hi varen fer activitats de mesura amb l’estri adequat segons els tipus de figures: cordill, cinta mètrica.

Activitats fetes a l’aula:

Es varen posar en comú les observacions fetes a les sortides.

Exercicis al quadern de treball que consistien en transcriure les figures geomètriques observades en les sortides.

Es varen calcular el perímetre de les figures.

Es va realitzar un croquis de la Plaça,responent a la realitat.

Els alumnes varen dibuixar el plànol de la planta de la Plaça i es varen confeccionar tangrams i puzzles amb diferents formes geomètriques.

Treball de perspectiva,dibuixant un element de la Plaça des de diferents punts de vista.