Activitats fetes durant la sortida

En Pep Admetlla explica als alumnes les tècniques que va fer servir l’arquitecte Rafael Masó per construir la Farinera i perquè aquest edifici respon a l’estètica  Modernista pròpia dels anys en que es va construir i que té un clar referent en la figura de l’obra del Sr. Antoni Gaudí.Durant la sortida ens fixem en els diferents elements que composen la façana principal de la Farinera Teixidor i els alumnes trien un dels cossos de l’edifici i el dibuixen a mà alçada en el seu bloc de dibuix.

Activitats fetes a l’aula:

Després de la sortida complementem el treball realitzat durant la sortida fent un estudi de descomposició en volums de la façana principal de la Farinera Teixidor. Els alumnes creen nous edificis utilitzant la descomposició dels els volums  i ordenant-los d’una forma diferent per a imaginar i composar “noves farineres”.

Després d’observar els vitralls de la façana principal, treballem la simetria i els alumnes dissenyen vitralls nous a partir d’un eix. 

Fem l’anàlisi de la forma de diferents elements de la façana (reixes, fanals, rajoles…).

Complementem tota la feina feta amb el treball de les activitats del llibre de text.