Activitats fetes durant la sortida:

Plantegem l’estudi de l’edifici de la Farinera Teixidor en dues fases: treball de la façana posterior i treball de la façana principal.

Així doncs, centrem l’observació del dia 23 de novembre en el que abans era l’entrada per a camions i magatzem de l’antiga farinera..

Observem que la façana està composada bàsicament de línies rectes perpendiculars i paral·leles entre elles, que genera que l’angle per excel·lència present a la façana sigui l’angle recte.

En Pep Admetlla ens explica la història de l’edifici i contextualitza històricament el moment de la seva construcció.

També fem esment que l’ús dels  diferents materials, emprats en la construcció, genera diferents textures en la façana: vidres, vitralls, rajoles, forjat, ciments…

Després dibuixem a mà alçada un fragment de la façana fixant-nos, especialment, el els tipus de línia i en els angles.

Activitats fetes a l’aula:

Després de fer un recordatori de la sortida i de projectar imatges de la façana posterior de l’edifici de la farinera Teixidor, acabem la feina d el bloc de dibuix  iniciada durant la sortida.

A partir de les fotografies realitzades, fem un treball de reconeixement de línies rectes, corbes, paral·leles i perpendiculars.

Identifiquem diferents tipus d’angle i treballem l’ús del transportador.

Recordem a l’aula l’exposició  Entre cos i enigma- Arquitectura dels sentits que el Sr. Pep Admetlla ha tingut exposada a St. Nicolau . L’artista ens explica com es desenvolupa la descomposició-composició en volums d’un edifici.

Treballem aquesta idea amb la imatge de la façana posterior de la Farinera i cada alumne crea un edifici nou, a partir dels seus elements.

Complementem tota la feina feta amb el treball de les activitats del llibre de text.