Aquest programa ens ajuda a que….

  1. Aprenguem a situar-nos en l’espai, orientar-nos i desplaçar-nos utilitzant plànols i mapes.
  2. Coneguem les principals tècniques i recursos dels diferents llenguatges artístics , així com de les obres més destacades del patrimoni cultural.
  3. Coneguem i entenguem el context social, cultural, artístic i tecnològic on està immers.
  4. Utilitzem críticament fonts d’informació que usin diferents tipus de suport per observar i analitzar l’entorn.
  5. Adquirim una actitud d’estima de la creativitat implícita en l’expressió d’idees, experiències o sentiments a través de les arts visuals i plàstiques.
  6. Utilitzem diferents recursos que facilitin la realització de creacions artístiques, per apreciar i gaudir amb l’art. Cultivar la pròpia capacitat estètica i creadora.
  7. Adquirim interès per participar en la vida cultural per contribuir a la conservació del patrimoni cultural i artístic.

Fem una entrevista a l’artista Pep Admetlla:

Aquest Programa Pedagògic va ser dissenyat amb la idea que els alumnes, aprofitéssim l’entorn urbà (places, carres, edificis, escultures, mobiliari urbà, etc), a través de l’experimentació, la manipulació de models i la creativitat.