El Programa Pedagògic d’Arquitectura i Entorn interrelaciona les àrees de geometria i coneixement del medi social, amb l’arèa d’educaciò artística visual i plàstica, en base a l’anàlisi de la forma i funció dels elements urbanístics i arquitectònics de l’entorn proper de l’escola.

El treballem dins de l’horari setmanal i fem una hora i mitja. El nostre mestre és un artista i arquitecte de renom, en Pep Admetlla.