Activitats durant la sortida:

Ens presenta els conceptes a treballar i el que hem d’observar :

 • Què sabem de la plaça dels Jutjats? Activitats fetes durant la sortida:
 • a la Plaça dels Jutjats
  • Perquè es diu així?
  • Què és una plaça?

Observem el terra: colors, materials, desgast…

Observem els elements de la plaça dels Jutjats: ús, materials, grandària i forma.

 • L’edifici dels Jutjats.
 • Les papereres.
 • Els llums i les faroles.
 • Les cabines telefòniques.
 • Les sortides del pàrquing.
 • L’escultura central de la plaça i la barana que la protegeix.

Fem jocs cooperatius:

Crear formes i tipus de línies (triangles, cercles, quadrats i rectangles, paral·leles, diagonals, secants…).

Assenyalar elements (arestes, vèrtex…).

Activitats fetes a l’aula:

 • Presentar i identificar: l’esfera, cilindre, cercle, prisma, cub, con, piràmide.
  1. Reconeixement de les característiques de les figures tridimensionals.
 • Identificar el cub com a prisma de cares iguals.
 • Identificar semblances i diferències de: prisma – cub, piràmide – con.
 • Classificar objectes de la classe segons les seves característiques.
 • Relacionar objectes amb la figura geomètrica corresponent.
 • Projectar en el pla  a través del canó i en un paper els cossos geomètrics.
 • Identificar figures planes com el quadrat, el triangle, el rectangle i el cercle .
 • Realitzar exercicis del llibre de matemàtiques relacionats amb la geometria.
 • Relacionar els diferents elements de la plaça dels Jutjats amb els cossos geomètrics treballats.
 • Dibuixar algunes de les estructures observades a la plaça.
 • Reproduir diferents cossos geomètrics amb escuradents i plastilina.
 • Construir figures amb volum amb paper a partir de plantilles.