Activitats fetes durant la sortda:

 • Reconèixer les figures tridimensionals que formen les escultura de la plaça.
 • Identificar les característiques dels cossos geomètrics que formen les escultures (costats, bases, vèrtex, arestes…).
 • Reconèixer i nomenar els polígons. Dir-ne les característiques.
 • Observar el terra de la plaça i identificar-ne línies, segments, punts d’intersecció…

Activitats fetes a l’aula:

 • Reconèixer, identificar els cossos geomètriques en una determinada posició.
 • Identificar les cares, costats i vèrtex dels diferents cossos geomètrics.
 • Identificar, anomenar i dibuixar polígons.
 • Identificar les classes de polígons. Dir-ne les característiques.
 • Reconèixer i identificar punts d’intersecció i segments d’una fotografia del terra de la plaça.
 • Reconèixer i dibuixar línies paral·leles, perpendiculars i secants.
 • Crear una escultura pròpia amb fustes i dibuixar la seva representació en el pla.
 • Mesurar longituds mitjançant unitats arbitràries.
 • Obtenir de forma exacta o aproximada la mesura d’objectes de l’entorn i parts del propi cos.
 • Mesurar longituds amb el regle.

3r trimestre a la plaça de l’u d’octubre

Activitats fetes durant la sortida:

 1. Reconèixer les figures tridimensionals que formen les escultura de la plaça i identificar-ne les característiques.
 2. Observar el terra de la plaça i identificar-ne línies (obertes i tancades), segments, punts d’intersecció…
 3. Representar i dibuixar in situ una escultura de la plaça.

Activitats fetes a l’aula:

 1. Reconèixer, identificar els cossos geomètriques així com les seves característiques.
 2. Reconèixer i identificar línies rectes i corbes, obertes i tancades.
 3. Reconèixer i identificar punts d’intersecció i segments de l’aula.
 4. Reconèixer i dibuixar línies paral·leles, perpendiculars i secants.
 5. Crear trajectòries seguint un codi de direccions.
 6. Representar i orientar diferents objectes en un plànol
 7. Construir trajectòries seguint un codi de direccions i sentits.
 8. Esbrinar trajectòries curtes i llargues.
 9. Mesurar longituds mitjançant unitats arbitràries.