Activitats fetes durant la sortida:

Durant la sortida s’ha fet observació directa i s’ha debatut entre els alumnes i els docents sobre els conceptes treballats: tipus d’angles i de rectes. Posteriorment s’ha passat al dibuix d’una façana de l’edifici.

Activitats fetes a l’aula:

  • Els carrers de Girona: activitat prèvia a la sortida.
  • El nostre nom: activitat prèvia a la sortida.
  • La llegenda: A partir d’una fotografia de la façana de l’església de Sant Fèlix que vam dibuixar durant la sortida, identificar angles i tipus de rectes. Mesurar els angles tot fent ús del transportador i classificar-los segons la llegenda que els mateixos alumnes han creat. Fer el mateix amb les rectes.