Activitats fetes durant la sortida:

Durant el recorregut, en direcció a l’església de Sant Pere Galligants, hem anomenat els diferents polígons que hem anat observant. Davant l’església hem observat l’estructura externa cercant línies, de diferent tipus, i polígons.

         

Activitats fetes a l’aula:

Dibuixar línies paral·leles i perpendiculars.

Pensar i escriure els noms d’objectes que tinguin la superfície formada per polígons.

Treballar amb les figures del Tangram, i escriure com s’anomenen.

Dibuixar i classificar polígons. Composar nous polígons i resseguir-los.

Dibuixar un plànol de la classe.