Activitats fetes a l’aula:

 • Observació directa, des de la plaça de Jacint Verdaguer i Santaló, de l’estructura de la pujada a la muralla. Quins materials hi són presents (pedres, pedra nummulítica, còdols, rajoles, morter) i com estan distribuïts en horitzontal o vertical.
 • Representació gràfica del natural de la muralla.
 • Resseguim la vora de la paret amb cordes i ens adonem que visualment les línies rectes s’ajunten.
 • Comprovem que encara que la mida sembli més petita per la llunyania, no és així: mesurem amb el pam,  amb el cos, amb les cordes, cintes mètriques i veiem que la mida és la mateixa.
 • Mesurem alçada, amplada i llargada en els murs de la muralla.

Activitats fetes durant la sortida:

 • Aproximació als plànols de la primera muralla i les posteriors ampliacions.
 • Repàs dels conceptes presentats durant la sortida i l’itinerari.
 • Observació directa dels materials de construcció: pedra nummulítica, còdols, rajoles, morter.
 • Confecció de trames imitant les diferents posicions de les pedres a la muralla.
 • Construcció d’un detall de la muralla amb material de rebuig. Col·locació dels prismes en la posició correcta.
 • Barreges amb colors per aconseguir les tonalitats de les pedres i pintar la nostra muralla.
 • Descripció de les formes geomètriques planes: cercle, quadrat, rectangle, triangle i rombe i la seva diferenciació amb els cossos geomètrics prisma, cilindre i esfera.
 • Descrivim els cossos volumètrics per oposició amb les figures planes. Estampació amb pintura de cossos geomètrics per obtenir les figures planes.
 • Representem gràficament la perspectiva (línies i punts de fuga) en les imatges del pati de la nostra escola.
 • Comentar i relacionar conceptes i actituds amb les fotografies fetes durant la sortida