Activitats fetes durant la sortida:

 • Observació directa de l’escultura i els elements del seu entorn.
 • Diferenciar l’alt relleu de l’escultura versus els baix relleu de les de l’edifici del davant.
 • Reconèixer els materials que la conformen: bronze de l’escultura i pedra de Girona per a les lletres.
 • Observar el muntatge de l’obra a partir de diferents peces que va realitzar amb motlles al taller.
 • Observar l’anatomia dels personatges representats.
 • Dibuix del natural.

Activitats fetes a l’aula:

 • Conversa sobre la sortida i el que vàrem observar.
 • Treball del propi nom i del nom de Jaume I concebut com ho va realitzar T. Monsó a partir de blocs cúbics de pedra.
 • Repàs dels cossos volumètrics per oposició amb les figures planes.
 • Representació gràfica del natural l’escultura d’estudi.
 • Elaborem fitxes sobre els fragments de l’obra.
 • Taller d’anatomia: òrgans i sistemes.