Activitats fetes durant la sortida:

  •  Anem al Pont de la Princesa  i ens fixem en els elements més significatius: no té pilars, té escales de pedra per pujar i baixar, les baranes són de ferro (barrots horitzontals i verticals), s’observen ovals a les baranes, els fanals són de ferro on s’hi poden veure línies corbes amb dos  llums de vidre…
  • Des del pont observem a la dreta i esquerra i comprovem com es poden veure altres ponts de Girona, com el del Ferrocarril i el de Ferro.

Activitats fetes a l’aula:

  • Dibuixem el Pont de la Princesa després de la sortida.
  • Observem les fotografies del dia de la sortida i en comentem els trets més significatius, línies, formes, material…
  • Confecció de ponts amb plastilina.
  • Representació del cos humà fixant-nos en la seva simetria.