Activitats fetes durant la sortida:

En Pep Admetlla ens recorda qui és l’autor de les lletres, quantes n’hi ha, de quin color són, quines lletres són… Comenta els aspectes més importants d’aquest conjunt escultòric. Enmig de l’observació respon preguntes dels alumnes que van sorgint. La conversa es centra cap al reconeixement dels elements de l’escultura, és a dir: cadascuna de les lletres, de les seves qualitats perceptibles i de la funció d’aquesta.

Els nens i les nenes no només observen sinó que també descobreixen i experimenten amb les lletres. És per aquest motiu que s’inicia un moment  de joc dirigit durant el qual han d’estar atents a unes pautes sobretot identificatives de les lletres que en Pep va presentant.

També és molt important fer fotos de l’activitat per tal de poder-les treballar desprès a l’aula i que els serveixin per recordar.

Activitats fetes a l’aula:

  • Visualització de les fotografies i conversa del que vaurem poder observar, les seves qualitats o atributs.
  • Treball manipulatiu i gràfic de les seves qualitats de forma, color, textura i mida.
  • Reproducció per part d’en  Pep del procés que va seguir en Torres Monsó per fer el model de  “Les lletres toves”.
  • Reproducció per part dels alumnes d’una de “Les lletres toves”.
  • Descripció d’elements geomètrics i localització en les lletres: superfícies planes i corbes, línies rectes i corbes, línies corbes obertes i tancades.
  • Confegir les lletres emprant prismes i cilindres.